Winkelmand
 • Gratis verzending

 • Geschikt voor elk type woning

 • Onderhoudsvrij

 • 15 jaar garantie

Privacy statement

Privacy statement

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de AlpinPro® websites van AlpinPro® en de door contactaanvragen, evt. niuuwsbriefabonnees en downloads verstrekte persoonlijke informatie (hierna te noemen: Persoonsgegevens).

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

AlpinPro® verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Privacy statement voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.AlpinPro® en/of de daaraan gekoppelde cq. gelieerde sites bezoekt.

 1. Beheer
  www.alpinpro.nl en/of de daaraan gekoppelde AlpinPro® sites staan onder beheer van AlpinPro® De contactgegevens zijn te vinden op deze website en zijn handelsnamen van AlpinPro®
 1. Gegevens van bezoekers
  2a Sommige gegevens, zoals oa. gebruikt door Google Analytics, die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website(s) worden door Google permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Andere (persoons/bedrijfs) gegevens voor het aangaan van informatie gerelateerde aanvragen worden oa. om serviceredenen 7 jaren door ons gearchiveerd teneinde u in de toekomst zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn en te blijven.
  2b AlpinPro® zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, verkregen via de AlpinPro® sites. AlpinPro® kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin uw NAW-gegevens vermeld staan.
  2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan AlpinPro® denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en informatieve AlpinPro® website voor de bezoeker.
 1. Cookies
  3a AlpinPro® maakt gebruik of kan gebruik maken van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de AlpinPro® websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan AlpinPro® de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy statement terecht bij AlpinPro® De contactgegevens staan vermeld op de AlpinPro® websites die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy statement.
 1. Disclaimer
  AlpinPro® is gerechtigd de inhoud van de Privacy statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de AlpinPro® websites is daarvoor afdoende.

Privacy statement voor Klanten is een aanvulling op bovengenoemde Privacy statement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op AlpinPro® websites welke gelieerd zijn aan AlpinPro®

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden. AlpinPro® kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken en afwikkelen van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel / opnieuw) onder de aandacht brengen van een product, tip, aanbieding, offerte of handigheid etc., waarvan AlpinPro® denkt dat het kan bijdragen tot een meer informatieve en succesvolle AlpinPro® websites en product gerelateerde informatie voor de (aspirant) klant.
  1d. Communicatie aangaande reeds bestelde of nog te leveren goederen.
 1. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan AlpinPro® zijn verstrekt zullen nooit zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan AlpinPro® verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. AlpinPro® kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door AlpinPro® voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 1. Aanpassingen inzake Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming.